AMBASSADÖRSDAGBOK: Om vår högaktning, vår respekt och vår intresse för läsaren

  • 05.01.2015

Vi som jobbar med barn och böcker lever i ett konstant flöde av liv och tankar mellan läsaren och läseinspiratören. Alla barn och ungdomar är lika viktiga var än de befinner sig i läseutvecklingen. Vi kan vägleda och hjälpa dem alla. Det är betydelsefullt om vi kan skapa ett tankeutbyte med var och en av våra läsare. En dialog där vi vuxna kan förmedla vårt intresse för just dethär unika barnets läsning och där vi kan visa att vi är intresserade och vi kan vägleda.

Ju bättre vi känner vår målgrupp, desto större möjligheter har vi att göra skillnad och öppna motorvägen till läsningen. Drömmen för varje inspiratör är ju att kunna ge en viktig, kanske livsavgörande bok för ett barn eller en ungdom. Den boken finns ju för varje människa! Tanken svindlar - kan det finnas en viktigare uppgift?

Under julhelgens mellandagar har jag haft lite tid att förbereda vårens upplevelseprogram. Ur bibliotekets avskrivna böcker har jag klippt bilder. Dessa bilder kommer eleverna att få använda som en grund då de skall presentera sig själva som läsare. De får fritt hitta sin bild och sin vinkling till läsningen. Vidare kommer de att få presentera sig med ord, hurudana läsare är de.

Det är väsentligt att påpeka att alla beskrivningar är lika bra, det finns ingen värdeskillnad. Alla elever är på väg framåt! Läsarbenämningarna som de kan välja emellan är bl.a strandläsare, djurboksläsare, tidningsläsare, poesiläsare, sagoboksläsare, ljudboksläsare, kvällsläsare, i skola läsare, vetgirig läsare, sorglig boks läsare, tunn boks läsare, tjock boks läsare, fantasyläsare, långsam läsare, snabb läsare, ovillig läsare , svårt att hitta bra boks läsare, hela tiden läsare, seriemagsinsläsare, e-boks läsare, pånytt läsare, periodläsare, nyfiken läsare m.m m.m.

Ord och bild i dialog berättar om läsarens identitet just nu. Föränderlig, växande och gränssprängande kommer den att följa barnet genom livet.
Jag har visat min respekt och min högaktning för deras tankar. Jag kommer att kunna vägleda dem ännu bättre!

Läslustambassadör

Agneta Möller-Salmela

commenting

title:
comment:
name:
 

categories

  • Ajankohtaista SV (7)
  • Lukuinto Blogi SV (14)