AMBASSADÖRSDAGBOK: Om bokvalet och att starkt stå bakom sitt val

  • 03.12.2014

En bokstund med barn börjar då den vuxna medläsaren gör ett val. Vilka böcker skall jag läsa dethär året? Vilka böcker denna termin? Vilka böcker denna månad? Denna vecka, i morgon? Med en långsiktig plan kan pedagogen planera tema, miljö, boksamtal, sånger rytmer och drama. Den bearbetade läsningen lyfter den djupare läsförståelsen till nya nivåer.
Den noggrannt förberedda bokstunden med pedagogiska mål och en tydlig vision blir en högtidsstund för alla närvarande. Du högläsare, just Du som har fått det viktigaste av alla förtroendeuppdrag,nämligen förmånen att få inviga ett barn i bokvärlden. Välj med omsorg!

Välj en bok som du till alla delar står bakom. Orubbligt, starkt och bestämt! Den bästa högläsningen av en bok kräver att du har tolkat och förstått budskapet i den bok du skall läsa, att du engagerar dig i att förmedla budskapet till dina lyssnare. Naturligtvis känner du barnet eller gruppen som skall bli dina åhörare och har därmed också bedömt varför denna bok är så behövlig för just dem.

Att stå starkt bakom sitt val betyder att du har reflekterat över dessa saker, att du har övat din högläsning och att du har förberett bearbetandet av boken samt hela bokstunden. Ditt vuxna, planerade bokval berättar för barnen om dina vuxenvärderingar, om vem du är, hur du ser på världen och vad du vill lära barnen med hjälp av boken - samtidigt är detta en kärlekshandling, för barnen ett bevis att de är värdefulla. Du ger dem en upplevelsegåva.

Agneta Möller-Salmela - Läslust ambassadör

commenting

title:
comment:
name:
 

categories

  • Ajankohtaista SV (7)
  • Lukuinto Blogi SV (14)