AMBASSADÖRSDAGBOK: Ambassadören goes hela kommunen

  • 17.11.2014

Ambassadören har varit i Pargas och har träffat alla! Tre dagar i Malms skola i Pargas, eleverna i årskurserna 4,5 och 6 samt lärarna på idé-eftermiddag och föräldrarna på kvällen. I Skräbböle skola lärarna.

I Pjukala och Knattebo daghem barnen, personaleftermiddag och föräldramöte på kvällen. Barnen har fått upplevelseprogram, personalen i daghem och skolor har fått inspiration och kanske nya ideér. Föräldrarna till barnen har fått höra om betydelsen och rollen som läsefostrare för sina barn.

Det är underbart att vara väntad och efterlängtad. Jag kände vart än jag kom i Pargas att mitt besök var välkommet och planerat in i minsta detalj. Tusen tack till er alla! Under ett lyckat besök får barnen en upplevelsestund som innehåller någonting för alla sinnen.

Då programmet går bra, har pedagogerna ett tillfälle att se hur barn och elever tar emot ett dylikt program. Det i sin tur brukar stimulera pedagogerna att prova nya metoder och frejdligt kasta sig in i nya sätt att inspirera.

Min tanke är ju att det inte lönar sig att peka finger åt barn som inte läser, utan att varje pedagog bör jobba med sig själv för att bli en bättre inspiratör. Barnen följer efter om inspiratören lägger sin själ i arbetet och själv brinner för läsningsinspiration. Då ambassadören träffar föräldrar är det bra att dels visa att man känner till hur stressande livet i barnfamiljer kan vara idag, att man förstår verkligheten. Samtidigt måste man övertyga föräldrarna om alla de goda saker som hemmaläsningen för med sig, föräldrarnas roll som läsefostrare är en uppgift som sträcker sig över ett barns hela barndom och ungdom.

Det behövs ibland verkligt starka argument för att väcka familjerna. Läsning är för livet! Som läsefostrare är varje dag betydelsefull och balansgången mellan snabb teknologi och långsam läsning kräver engagemang och ställningstagande av familjerna.

Hur hårt jag än jobbar så känner jag att det inte räcker till. Alla ni som har ett personligt förhållande till läsning. Tala om er läsning med varandra, tala med barnen, tala med kolleger, tala med föräldrar. Tala om betydelsen av ett läsande liv, en personlig läsande historia, en läsande framtid. Hitta tre nya människor och tre tillfällen varje dag att prata om läsning. Attityderna hos gårdagens läsare påverkade dagens läsare och dagens läsares attityder påverkar morgondagens läsare!

Agneta Möller-Salmela, Läslust ambassadör

commenting

title:
comment:
name:
 

categories

  • Ajankohtaista SV (7)
  • Lukuinto Blogi SV (14)