HUR GÖR HUN DET?

  • 19.12.2014

Läslustambassadör och Svenska Kulturfondens pristagare 2014 Agneta Möller-Salmela jobbar hardt for barn och ungas läslust - och ser resultat

Se hennes tips her, eller hos kirjastokaista.fi

Läslust-ambassadör inspirerar tusentals barn och unga

I egenskap av ambassadör och spridare av Hangömodellen har spec. bibl funkt. Agneta Möller-Salmela fra Hangö Stadsbibliotek rest rundt omkring i 2014. Läs Ambassadörsdagbok

Möten i Hangö og utanför i 2014

Skolklasser 185 / 3700 skolbarn
Daghemsgrupper 86 / 1290 daghemsbarn
Föräldramöten, föreläsningar, öriga tillfällen, muntligt berättande, barnfester m.m 60

commenting

title:
comment:
name:
 

categories

  • Ajankohtaista SV (7)
  • Lukuinto Blogi SV (14)