AMBASSADÖRSDAGBOK: Ambassadörsarbete? - Ja tack, gärna!

  • 23.10.2014

Hangö 15.10.2014.

Ambassadörsarbete - Ja tack, gärna!

I en perfekt värld har alla barn fått bästa möjliga introduktion till ett livslångt ständigt föränderligt kärleksförhållande med litteraturen. Det är möjligt i dagens bokmässigt jämlika Finland. Alla medborgare har tillgång till gratis bibliotek. En grundligt invigd läsare motiverar sig själv och gör självständiga val. Det handlar inte bara om vad du läser utan vart boken leder dig. Alla för barnet viktiga personer bidrar som läsande förebilder. Den vuxna medläsaren missar aldrig ett tillfälle till en högtidsstund tillsammans med barnet.

Introduktionen till ett läsande liv börjar hemma

Varje barn som föds till världen behöver kunnig inspirationsvägledning och ett absolut tätt nät av målmedvetna insatser, utan en endaste söndrig maska, som omsluter den blivande läsaren från barnets första dag. Långsiktigt målmedvetet läsningsinspirationsarbete, systematiskt varje dag utan avbrott, av absolut alla vuxna i närmiljön runt barnet.
Introduktionen till ett läsande liv börjar hemma. Föräldrarna är medvetna om sin roll som läsefostrare. De har gjort ett aktivt val att göra sitt barn till läsare. De har begrundat vad de som bokfostrare önskat förmedla till sitt barn. Insatserna innan början av den själva avkodningsfasen har en stor betydelse för hur läsningen kommer att framskrida. Föräldrarna har stark motivation till att läsa de 3000 böcker som ett barn innan skolstarten behöver. Familjerna prioriterar ett långsammare liv där begrundande läsning och samtal kring böcker präglar stämningen hemma.

Läsningsinspiratörer i daghem

Barnet kommer därefter ut i samhället och ofta till daghem. Ett ställe där alla i personalen är kompetenta läsningsinspiratörer. Vägledare som systematiskt har bekantat sig med böcker som lämpar sig för den ålderkategorin där hen jobbar. En person som har en plan för den bästa tänkbara bokstunden.

Ett proffs som läser det bästa konstnärligt, litterärt och pedagogiskt, som har övat sin högläsning och som har ett övergripande mål för sitt läsningsarbete i gruppen. En person som har jobbat med ramarna och stämningen och dessutom vågar kasta sig frimodigt in i berättelsernas värld och vågar bjuda på sig själv. Den personen jobbar på ett daghem där böckernas bästa användning är en självklar värdegrund och genomsyrar hela verksamheten.

Nybörjarläsaren skall ha festivaler

Barnet kommer till skolan, blir nybörjarläsare, ett läsningsmässigt nyfiket tillstånd och en tid som borde stödas och uppmuntras överallt. Barnet börjar i en skola som genomsyras av litterära värden och där boken är synligt närvarande i varje klass. Nybörjarläsaren skall ha festivaler och synas i hela samhället. Läsningsinspiration smittas av lärare som njuter av arbetet att föra barnen allt djupare in i litteraturens skattkista och som samtidigt ger eleverna möjligheter att relatera sitt liv och sin verklighet i jämförelse med boken.

Läslust smittar inte av ett pekande finger. Du bör läsa, det är nyttigt för dig! Pedagogen jobbar hellre med sig själv och sin förmåga att slipa sina läskonster till gnistrande diamant. Barnen följer naturligt efter! Inspirationskunnande är framtiden! Våra barns motivation till läsning uppkommer ur goda läsupplevelser. Allas vårt vägledningsarbete börjar bära frukt då eleven utvecklas till bokslukare. Då kan vi börja gå djupare in på böckerna. Läsningen går rent tekniskt utmärkt och de fyrtio kilometrarna läst text som krävs för att man skall bli en kompetent storläsare verkar helt möjliga att uppnå. Efter läsningen är det lätt och naturligt att skapa betydelsefulla samtal ur vilka eleverna växer. Då det grundliga förarbetet är gjort är livsvägen kantad av böcker.

Mitt jobb som läslustinspiratör

Ambassadörens högsta önskan kunde vara en tidsmaskin, en mackapär där man genom att trycka på en knapp genast kunde förflytta sig över tid och rum och därigenom kunde hinna med ännu flera besök på olika orter.

Mina bästa resor går till orter där jag hinner träffa både barn, elever, deras lärare, dagvårdspersonal och föräldrar på samma dag. En dag kan innehålla förmiddag i skolan eller på ett daghem, eftermiddagsföreläsning eller idédag för samma skola eller daghem och ännu föräldramöte på kvällen. Alla har fått en dos av läsningsinspiration!

Jag brukar vara en efterlängtad gäst och jag reser alltid hem lycklig över att jag har alla goda möten med människor som jag har haft. Pedagoger blir intresserade av mina metoder då de själva har fått vara med då jag har träffat deras barn. De har upplevt stämningen. Mitt koncept fungerar! Ta för er, använd och utveckla er egen personliga del i inspirationsarbetet. Bjud på det du tycker om, då blir det bäst och trovärdigt. Njut av böckerna!

Agneta Möller-Salmela, Läslustambassadör.

commenting

title:
comment:
name:
 

categories

  • Ajankohtaista SV (7)
  • Lukuinto Blogi SV (14)