Movttás lohkat

Lohkanmiella-prográmma ulbmilin lea nannet mánáid ja nuoraid beroštumi ja dáidduid máŋggabealat lohkamii ja čállimii sihke ovddidit iešguđetlágan teavsttaid ja mediasisdoaluid geavahusa.

Lohkamiella lea prográmma, mas mánát ja nuorat, vánhemat, girjerájut ja skuvllat doibmet ovttas.

Lohkanmiella-prográmma