HUR GÖR HON DET?

pe 19. joulukuuta 2014 08.37.00

Läslustambassadör och Svenska Kulturfondens pristagare 2014 Agneta Möller-Salmela jobbar hardt for barn och ungas läslust - och ser resultat

Se hennes tips her, eller hos kirjastokaista.fi

Läslust-ambassadör inspirerar tusentals barn och unga

I egenskap av ambassadör och spridare av Hangömodellen har spec. bibl funkt. Agneta Möller-Salmela fra Hangö Stadsbibliotek rest rundt omkring i 2014. Läs Ambassadörsdagbok

Möten i Hangö og utanför i 2014

Skolklasser 185 / 3700 skolbarn
Daghemsgrupper 86 / 1290 daghemsbarn
Föräldramöten, föreläsningar, öriga tillfällen, muntligt berättande, barnfester m.m 60

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: